سعید فرزام
sdfrm1360
سعید فرزام
39 سال
متاهل
معافیت دائم
بیکار
تهران

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
مدیریت پروژه
بازاریابی و فروش
ارتباطات
شجاع
ارتباطات دیجیتال
لیست زبان ها
انگلیسی(متوسط)
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.