آمنه محمدی
mohammadiameneh
آمنه محمدی
29 سال
مجرد
بیکار
تهران

درباره من

انسانی با پشتکار قوی

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
انگلیسی(مبتدی)
انگلیسی(مبتدی)
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.