عطا گوهری
darksky
عطا گوهری
28 سال
متاهل
معافیت دائم
بیکار
اصفهان

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
3DMAX
PHOTOSHOP
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.