یاسر اسفندیاری
Yaser1371
یاسر اسفندیاری
27 سال
مجرد
پایان خدمت
بیکار
مرکزی

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.