مه نوری
Mah21
مه نوری
20 سال
مجرد
پایان خدمت
بیکار
قم

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
آلمانی(مبتدی)
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.