روح اله دانش پژوه
Dr1364
روح اله دانش پژوه
36 سال
متاهل
پایان خدمت
بیکار
خراسان رضوی

درباره من

کارشناس ارشد فقه و حقوق.

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.