علی معصومی
Alim56
علی معصومی
44 سال
متاهل
معافیت دائم
بیکار
تهران

درباره من

مشغول در کار کامپیوتر و چاپ

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.