فاطمه آقایی
137580afn
فاطمه آقایی
20 سال
متاهل
بیکار
همدان

لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
فارسی(زبان مادری)
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.