پدرام مهدوی راد
Raad2020
پدرام مهدوی راد
32 سال
مجرد
معافیت دائم
بیکار
کرمانشاه

سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (کارشناسی) 1385-1389

عمران - عمران

سوابق شغلی
هیچ سابقه تحصیلی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
Etabs
لیست زبان ها
انگلیسی(مبتدی)
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.


لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.